Papegaaienvrienden, 

Dit is zeer belangrijk nieuws, graag jullie dringende aandacht hiervoor! 

Om meer inzicht in de PDD (Kliermaagdilatatiesyndroom) epidemiologie te krijgen is er een stichting opgericht "het PDD RESEARCH FONDS" met als doel geld in te zamelen via eigen bijdrages , giften en acties van liefhebbers/kwekers zoals u en wij. Dit om verder onderzoek te kunnen financieren. daar er van landelijke of Europese wegen nog geen subsidie mogelijkheden zijn.  


PDD Research Fonds - ABN AMRO rek.nr. 42 94 21 699 - Wij hopen op uw bijdragen!! Binnenkort zal het tevens mogelijk zijn om via PAYPAL te betalen.

Meer informatie / PDD tests:Nederlands Onderzoek Instituut voor Vogels en Bijzondere Dieren (NOIVBD)Prof. dr dr hc Gerry M. Dorrestein
veterinair patholoog
p/a Papegaaienpark (NOP)
Wintelresedijk 51
5507 PP Veldhoven
T: +31 6 11 05 76 02
F: +31 40 205 27 23
E-mail: [email protected]   

Aan alle kromsnavel bezitters en belangstellenden:      

     

Sinds een groot aantal jaren hebben we als liefhebbers van kromsnavels te maken met verschillende problemen omtrent vogel ziekten in de wereld. Een groot aantal van deze veelal dodelijke ziektes zijn inmiddels te testen.
 
Twee jaar geleden hebben onderzoekers in Amerika het Avian Borna Virus, aangetoond. Het virus dat verantwoordelijk is voor de zo gevreesde kliermaagdilatatie ziekte beter bekend onder Proventricular Dilation Disease PDD.
 
Dit is momenteel één van de grootste bedreigingen onder de papegaaien en parkietachtige in de wereld. Ook in ons land steekt deze zo gevreesde ziekte inmiddels op veel plaatsen de kop op en heeft al verschillende kwekers getroffen. Veel "kwekers" die met deze ziekte te maken krijgen verkopen vaak hun nog in conditie zijnde vogels zo snel mogelijk om toch nog wat geld terug te verdienen met alle gevolgen van dien. Er is dus een grote kans dat u vroeg of laat ook met deze ziekte te maken krijgt, waarbij een groot deel van uw bestand verloren kan/zal gaan. Immers er zijn vogels die blootgesteld zijn aan het virus maar er zelf niet aan sterven. Maar ze kunnen wel drager zijn en op die wijze hele bestanden besmetten.
 
Sinds vorig jaar is er door Prof. Dr. G.M. Dorrestein van het NOIVBD in samenwerking met de Avans Hoge School in Breda een unieke diagnostische test ontwikkeld. Hiermee kan worden aangetoond of een vogel besmet is geraakt met het virus en/of mogelijk nog uitscheider ervan is. Dmv deze test kan er in ieder geval voor 100% zeker gezegd worden of een vogel ooit in aanraking is geweest met het Avian Borna Virus (ABV). Dit gegeven is voor u als kweker / liefhebber uitermate belangrijk want een Avian Borna Virus vrije vogel is op dit moment immers het enige wapen tegen de zo gevreesde ziekte PDD.
 
Sinds enkele weken is deze test beschikbaar voor elke vogelliefhebber en de eerste resultaten zijn veel belovend. Verdachte vogels zijn veel sneller op te sporen. Kweekbestanden zijn te screenen en ook nieuwe vogels kan men testen voordat ze aan een bestand toegevoegd of voor de huiskamer verkocht worden. Zo kan men zekerheid verkrijgen of een vogel ooit in aanraking is geweest met het Avian Borna Virus of niet.
 
PDD is een dodelijke ziekte die aantastingen veroorzaakt in het zenuwstelsel waardoor de vogels naast atactische verschijnselen ook een verlamming kunnen krijgen van de maag/dunne darm. De vogels kunnen het voedsel niet meer verteren, worden mager en scheiden vaak onverteerde zaden uit in de ontlasting. Daarnaast kunnen ze evenwichtsstoornissen en een gebrek aan coördinatie vertonen.
 
De reden waarom wij u op deze manier benaderen is dat wij als kwekers en liefhebbers de koppen bij elkaar moeten steken willen wij verder onderzoek en testen op deze ziekte mogelijk maken.
 
Nu we het virus kennen begint er een zeer interessant vervolg onderzoek naar de verspreiding en overdracht ervan. Vele vragen doemen op, waarom hoeft een partner niet positief te zijn maar sterven er wel vogels enkele verblijven verder?? Wordt het virus ook overgebracht via de eieren, ongedierte etc.
 
Om meer inzicht in deze epidemiologie te krijgen is er een stichting opgericht "het PDD RESEARCH FONDS" met als doel geld in te zamelen via eigen bijdrages , giften en acties van liefhebbers/kwekers zoals u en wij. Dit om verder onderzoek te kunnen financieren. daar er van landelijke of Europese wegen nog geen subsidie mogelijkheden zijn.
 
Willen we over een groot aantal jaren nog plezier beleven aan onze kromsnavels collecties dan moeten we NU unaniem in de buidel tasten om hiervoor gelden beschikbaar te stellen.
 
Wij hopen op uw betrokkenheid en inzicht in deze problematiek.
 
Met vriendelijke groet,
 

PDD Research Fonds
 
Thiely de Moor
Bert Smedinga
Peter Bastiaansen